Analityk Finansowy

(w Kujawsko Pomorskim)

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl do 15.01.2024.
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie. 

Zakres obowiązków

  • Bieżąca analiza i kontrola przepływów finansowych (CF);
  • Przygotowywanie raportów zarządczych, wraz z ich analizą i wyjaśnieniami;
  • Analiza potrzeb finansowych (kredyty, leasingi);
  • Współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi: w tym przygotowanie wniosków;
  • Udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz wyników finansowych oraz weryfikowanie ich wykonania;
  • Analiza i wyjaśnianie odchyleń budżetowych;
  • Udział w rozwijaniu narzędzi analitycznych służących podejmowaniu decyzji biznesowych;
  • Udział w procesie akceptacji faktur, weryfikacja zasadności faktur;
  • Wsparcie procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi, monitorowanie kosztów oraz ocena efektywności;
  • Planowanie sprzedaży realizowanych inwestycji;
  • Zarządzanie systemem Deweloper – księgowanie wpłat;
  • Analiza sprzedaży;
  • Współpraca z innymi działami dewelopera przy przygotowaniu dokumentów sprzedażowych;
  • Inne wymagane analizy finansowe na potrzeby Zarządu.

   Wymagania
   • Min 3-letnie doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku,
   • Wykształcenie wyższe: finanse, rachunkowość, ekonomia
   • Znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej
   • Umiejętności zarządcze i analityczne myślenie zorientowane na wynik,
   • Doskonałe zdolności interpersonalne, samodzielność w inicjowaniu działań, proaktywność,
   • Umiejętność pracy pod presją czasu,
   • Znajomość elementów prawa i ustawy deweloperskiej,
   • Mile widziana znajomość Deweloper System i DFG.

    

   Oferujemy

   • Współpraca na podstawie umowy o pracę lub działalności gospodarczej (B2B),
   • Atrakcyjne warunki wynagrodzenie,
   • Wsparcie specjalistów z innych dziedzin m.in. radcy prawnego, specjalisty IT, doradcy podatkowego, finansowego, inżynierów budowlanych,
   • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych: laptop, telefon,
   • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm deweloperskich w woj. kujawsko-pomorskim.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl
 do 15.01.2024.
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.
Informujemy, że będzie kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy.

 

 

Kierownik Działu sprzedaży  ds. mieszkań deweloperskich

(w Kujawsko Pomorskim)

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl do 20.12.2023.
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie. 

Zakres obowiązków

 • Kierowanie, motywowanie oraz wsparcie merytoryczne zespołu doradców klienta,
 • Bieżąca analiza i kontrola realizacji planów sprzedażowych działu,
 • Zarządzanie cenami (pricing) – przedstawianie propozycji, uzgadnianie
  z zarządem, wdrażanie i egzekwowanie polityki cenowej,
 • Ocena możliwości sprzedażowych realizowanych inwestycji,
 • Weryfikacja projektów i kart mieszkań przed wprowadzeniem oferty do sprzedaży,
 • Wdrożenie i obsługa systemu CRM oraz kontrola nad bieżącą aktualizacją bazy danych,
 • Kontrola i wsparcie doradców klienta przy prowadzeniu DFG,
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącą realizacją zadań działu,
 • Prowadzenie oraz prezentacja raportów z wyników pracy działu,
 • Monitoring i analiza danych rynkowych dotyczących segmentu deweloperskiego oraz konkurencji,
 • Aktywny udział w działaniach marketingowych,
 • Budowanie wysokich standardów współpracy z klientami oraz dbałość
  o pozytywny wizerunek dewelopera,
 • Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy działem sprzedaży, zarządem
  i innymi działami spółki
 • Wsparcie doradców przy prezentacji i sprzedaży oferty dewelopera,
 • Kompletowanie, aktualizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów sprzedażowych,
 • Współpraca z innymi działami dewelopera przy przygotowaniu dokumentów sprzedażowych,
 • Reprezentowanie dewelopera przed notariuszem i bankami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • Koordynowanie prac związanych z wykończeniem mieszkań pokazowych bądź pod klucz, w ramach podpisanych umów z Klientami,
 • Koordynowanie prac związanych z aranżowaniem i wykańczaniem części wspólnych inwestycji.

Wymagania

 • Min 5 letnie doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość lokalnego rynku nieruchomości: Toruń, Bydgoszcz i inne miasta
  w woj. kujawsko-pomorskim,
 • Umiejętności zarządcze i analityczne myślenie zorientowane na wynik,
 • Doskonałe zdolności interpersonalne, samodzielność, kreatywność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Znajomość elementów prawa i ustawy deweloperskiej,
 • Mile widziana znajomość Deweloper System i DFG.

Oferujemy

  • Współpraca na podstawie działalności gospodarczej (B2B),
  • Atrakcyjne warunki wynagrodzenie,
  • System informatyczny wspierający pracę i ułatwiający obsługę klientów,
  • Wsparcie specjalistów z innych dziedzin m.in. radcy prawnego, specjalisty IT, doradcy podatkowego, finansowego, inżynierów budowlanych,
  • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych: laptop, telefon,
  • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm deweloperskich w woj. kujawsko-pomorskim.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl
 do 20.12.2023.
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.
Informujemy, że będzie kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy.

Doradca Klienta ds. sprzedaży mieszkań deweloperskich

(w Kujawsko Pomorskim)

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.

Zakres obowiązków

 • Obsługa Klientów pozyskanych działaniami marketingowymi PRES oraz we własnym zakresie,
 • Aktywna prezentacja i sprzedaż oferty dewelopera (m, in, odpowiadanie na maile, telefony i zapytania Klientów),
 • Ustalanie warunków sprzedaży z Klientem zgodnie z cennikami i pozostałymi warunkami zatwierdzonymi przez Zarząd,
 • Kompletowanie dokumentów, załączników, zawieranie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych i przeniesienia własności,
 • Współpraca przy przygotowaniu dokumentów sprzedażowych dla nowych inwestycji (w tym m. in. komplet dokumentów wymaganych ustawą deweloperską jak: prospekt informacyjny, umowa deweloperska, standard wykończenia lokali, harmonogram sprzedaży),
 • Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków powierniczych, indywidualnych kredytów hipotecznych,
 • Reprezentowanie spółki przed notariuszem i bankami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • Monitorowanie działań marketingowych – współpraca przy tworzeniu treści ogłoszeń, reklam, materiałów promocyjnych,
 • Analiza konkurencji i rynku nieruchomości,
 • Realizacja celów sprzedażowych,
 • Przekazywanie raportów sprzedażowych do działu finansowego i Zarządu,
 • Przekazywanie do działu marketingu informacji dotyczących źródeł pozyskania Klientów, w tym prowadzenie i obsługa systemu CRM,
 • Wprowadzanie i zarządzanie informacjami związanymi z obsługą klienta w firmowym systemie do obsługi lokali,
 • Koordynowanie prac związanych z wykończeniem mieszkań pokazowych, bądź pod klucz, w ramach podpisanych umów z Klientami,
 • Koordynowanie prac związanych z aranżowaniem i wykańczaniem części wspólnych inwestycji,
 • Aktywny udział w targach mieszkaniowych oraz innych wydarzeniach promujących inwestycje,
 • Prowadzenie Klienta przez cały proces inwestycyjny,
 • Weryfikacja projektów mieszkań przed wprowadzeniem oferty do sprzedaży,
 • Analiza potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • Udział w odbiorach lokali przed przekazaniem kluczy, bieżące wyłapywanie podczas wizyt na budowach usterek i innych niedociągnięć oraz zgłaszanie ich kierownictwu budów i Zarządowi.

Wymagania

 • Warunek konieczny – kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym,
 • Znajomość lokalnego rynku nieruchomości: Toruń, Bydgoszcz i inne w woj. Kuj – Pom,
 • Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość elementów prawa cywilnego i ustawy deweloperskiej,
 • Odpowiedzialność za wyznaczone cele i ich realizację,
 • Komunikatywna znajomość jęz. Angielskiego,
 • Dyspozycyjność - dopasowanie się do możliwości czasowych Klienta.
 • Własny samochód i prawo jazdy

Oferujemy

 • Współpraca na podstawie działalności gospodarczej (B2B),
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia w tym system premiowy, brak sufitu finansowego,
 • System informatyczny wspierający pracę i ułatwiający obsługę klientów,
 • Wsparcie specjalistów z innych dziedzin m.in. radcy prawnego, specjalisty IT, doradcy podatkowego, finansowego, inżynierów budowlanych,
 • Elastyczny czas pracy (praca w systemie zadaniowym z ukierunkowaniem na cel),
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych: laptop, telefon,
 • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm deweloperskich
  w regionie woj. Kujawsko – Pomorskiego.

 

Oferujemy podstawę netto + VAT + system prowizyjny  

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na praca@pres.com.pl
Z dopiskiem skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.
Informujemy, że będzie kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy.