Grupa Deweloperska
[toranj_title style=”lined” heading=”h3″ title=”Specjalista ds. przygotowania inwestycji w branży budownictwa wielorodzinnego”]

Firma deweloperska do biura w Toruniu zatrudni / nawiąże współpracę z osobą w zakresie prowadzenia obowiązków specjalisty ds. przygotowania inwestycji w branży budownictwa wielorodzinnego.

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentów związanych z zakupem nieruchomości,
 • współtworzenie i uzgadnianie koncepcji zabudowy,
 • współpraca z zewnętrznymi pracowniami projektowymi oraz egzekwowanie poprawnego wykonywania umów i uzgodnionych harmonogramów,
 • współtworzenie i koordynowanie procesu uzyskiwania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie itp.,
 • współpraca przy wycenie inwestorskiej i wyborze wykonawcy,
 • przygotowywanie, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a w szczególności gestorami mediów i innych,
 • tworzenie i nadzór nad harmonogramami realizacji inwestycji oraz raportowanie zagrożeń,
 • przygotowanie prospektów informacyjnych , katalogów mieszkań, standardów i innym dokumentów niezbędnych przy sprzedaży produktu,
 • korygowanie dokumentacji budowlanej zgodnie ze zmianami uzgodnionymi z klientami dewelopera i innych wytycznych,
 • wspieranie pracy nadzoru budowy w bieżącej pracy,
 • przygotowywanie uzgodnionych zestawień, prezentacji i raportów dla kierownictwa spółki oraz dla innych pionów dla prawidłowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa,
 • współpraca przy tworzeniu materiałów należących do promocji produktów,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów odbiorczych.
 • nadzór i odpowiedzialność z prawidłowość procesów obiegu dokumentów w/w obszarze.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, dyplom architekta lub inżyniera budownictwa,
 • wiedza w zakresie prawa budowlanego, technologii materiałowej, warunków technicznych i procedur administracyjnych,
 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku będzie atutem,
 • doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość,
 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność oraz zdolność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa oprogramowania: pakiet MS Office, Auto CAD i inne branżowe,
 • obsługa urządzeń biurowych (ksero, fax, ploter, drukarka, skaner).

Oferujemy:

 • godziwe wynagrodzenie
 • dobrą atmosferę w zespole współpracowników
 • odpowiednie oprzyrządowanie stanowiska pracy
 • stałą i długookresową współpracę.