Informacje o podmiotach przetwarzających dane osobowe w spółkach pod marką „PRES”.

  1. Dla umów zawartych po 13.05.2019r.

Głównym Administratorem danych osobowych w spółkach pod marką „PRES” jest PRES sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu NIP: 879 254 20 85, REGON: 340384336, KRS: 0000293607(zgodnie z umową o współadministrowaniu na podstawie art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.- dostęp do treści umowy wraz z wykazem administratorów w siedzibie Głównego Administratora), ul. Broniewskiego 4/111, 87-100 Toruń, tel. +48 56 65 76 520 email: rodo@pres.com.pl.

Wyjątkiem są dane przetwarzane przez spółkę PRES „TOP” sp. z o.o. sp.k., gdzie administratorem danych osobowych jest PRES „TOP” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Toruniu, ul. Broniewskiego 4/111, 87-100 Toruń,  nr KRS: 0000699737, NIP: 9562328331, REGON: 368535078, tel. +48 56 65 76 520  e-mail: rodo@pres.com.pl.

  1. Dla umów zawartych przed 13.05.2019r.

Głównym Administratorem danych osobowych w spółkach pod marką „PRES” jest Nowe Torp osp. Z o.o. (dawniej PRES „omega” z siedzibą w Toruniu NIP: 9562326912, REGON: 368086189, KRS: 0000691714 (zgodnie z umową o współadministrowaniu na podstawie art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.- dostęp do treści umowy wraz z wykazem administratorów w siedzibie Głównego Administratora), ul. Broniewskiego 4/111, 87-100 Toruń, tel. +48 56 65 76 520 email: rodo@pres.com.pl.

Wszelkie te dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w celu bezpośredniego kontaktu z klientem, wykonywania czynności na rzecz osób, które dane przetwarzamy przed zawarciem umów oraz wykonania postanowień umów zawartych z klientami. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, a także po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także podmiotom powiązanym z Administratorem w związku z realizacją inwestycji, w tym wykonawcom, podwykonawcom.